โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพ "วันครอบครัว" เพื่อให้ทุกท่านได้ดูแลสุขภาพของคนที่คุณรัก ยิ่งอายุมากขึ้นอยากให้ทุกท่านหันมาดูแลสุขภาพอย่างใส่ใจ โดยเฉพาะร่างกายที่เริ่มเสื่อมลง อาจทำให้มีโรคตามมาโดยที่เราไม่รู้ตัว การตรวจสุขภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลย เพราะความหมายของครอบครัว ไม่ใช่แค่หนึ่ง... แต่หมายถึงทุกคน ครอบครัวที่เราอยากให้สุขภาพดีไปด้วยกัน...


รายการตรวจโปรแกรมตรวจสุขภาพต้อนรับวันครอบครัว
• ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
• ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูปอดและหัวใจ Chest X-ray
• ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
• ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด,โรคเบาหวาน FBS
• ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL
• ตรวจเกี่ยวกับการทำงานของไต BUN, Creatinine
• ตรวจการทำงานของตับ SGPT, SGOT, Alkaline Phosphatase
• ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด Uric Acid
• ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
• ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
• ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ Urine Analysis
• ตรวจอุจจาระ Stool Occult Blood
• ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
• อัลตราซาวด์อวัยวะในช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen


                                                อัตราเหมาจ่าย  5,900 บาท


สำหรับท่านที่ซื้อ โปรแกรมตรวจสุขภาพ "วันครอบครัว" ท่านจะได้รับสิทธิ์ซื้อ

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบนิวโมคอคคัส 13 สายพันธุ์  1 เข็ม

ในราคา 3,000 บาท (จากราคาปกติ 3,580 บาท)

(ราคาวัคซีนรวมค่าแพทย์ค่าบริการแล้ว)

เงื่อนไข :

* ระยะเวลาโปรแกรมตรวจสุขภาพ "วันครอบครัว" เริ่ม 14 เมษายน - 31 กรกฎาคม 2567

* ระยะเวลาการใช้คูปองวัคซีนถึง 31 กรกฎาคม 2567

ผู้รับบริการต้องซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพ "วันครอบครัว" ราคาเหมาจ่าย 5,900 บาท ก่อนถึงจะได้สิทธิ์คูปองวัคซีน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ "วันครอบครัว" ราคาเหมาจ่าย 5,900 บาท ไม่เข้าร่วมสิทธ์ส่วนลดใดๆอีก

* ผู้รับบริการไม่จำเป็นต้องรับวัคซีนภายในวันที่มาตรวจสุขภาพ

* คูปองวัคซีน ต้องพบแพทย์ทุกครั้งก่อนรับวัคซีน

* คูปองวัคซีนสามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นที่มีอายุ 15ปีขึ้นไปได้

* คูปองวัคซีนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือส่วนลดบริการอื่นๆได้