โปรแกรมตรวจสุขภาพคุณผู้หญิง Healthy Lady ตอบโจทย์คุณผู้หญิง กับการตรวจที่ครอบคลุม ครบครัน เพราะสุขภาพของผู้หญิงนั้นสำคัญ...ตรวจก่อนเพื่อป้องกัน โดยขอเสนอรายการตรวจดังนี้

รายการตรวจ

     ๐ ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination
     ๐ ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก เพื่อดูปอดและหัวใจ Chest X-ray
     ๐ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
     ๐ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด,โรคเบาหวาน FBS
     ๐ ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol Triglyceride HDL LDL
     ๐ ตรวจเกี่ยวกับการทำงานของไต BUN Creatinine
     ๐ ตรวจการทำงานของตับ SGPT SGOT Alkaline Phosphatase
     ๐ ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด Uric Acid
     ๐ ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
     ๐ ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ Urine Analysis
     ๐ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG

รับสิทธิตรวจรายการเพิ่มเติม
     ๐ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Cy-Prep ราคา 1,300 บาท
     ๐ ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง Untrasound Lower Abdomen ราคา 1,300 บาท
     ๐ ตรวจมะเร็งเต้านมพร้อมอัลตราซาวด์เต้านม Mammogram & Ultrasound Breast ราคา 2,300 บาท


เงื่อนไขในการเข้ารับบริการ

1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว

2. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี

4. ระยะเวลาแพคเกจ เริ่ม 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2566

5. ลูกค้าที่ต้องการตรวจร่างกาย แนะนำจองคิวล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการให้บริการ

6. รายการตรวจเพิ่มเติมสงวนสิทธิ์ตรวจในวันที่ตรวจสุขภาพเท่านั้น