เชื้อไวรัส HPV หรือ Human Papillomavirus เป็นเชื้อไวรัสที่มีมากกว่า 100 สายพันธุ์ แต่มีประมาณ 40 สายพันธุ์ ที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ ที่รู้จักกันดีคือ HPV สายพันธุ์ 6 และ 11 ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคหูดหงอนไก่ หรือ HPV สายพันธุ์ 16 และ 18 ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์และมะเร็งทวารหนัก

          ปัจจุบันยังไม่มียาหรือวิธีการใดๆ ที่ใช้รักษาการติดเชื้อไวรัส HPV แต่เราสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสนี้ได้ด้วยการฉีดวัคซีน HPV


          วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ (Human Papillomavirus 9-valent Vaccine) เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายที่พัฒนามาจากวัคซีน HPV ชนิด 4 สายพันธุ์ ใช้สำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ได้แก่ สายพันธุ์ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 และ 58 ในผู้หญิงและผู้ชาย ที่มีอายุตั้งแต่ 9 ถึง 45 ปี

               ๐ อายุน้อยกว่า 15 ปี ( อายุ 9-14 ปี ) แนะนำฉีด 2 เข็ม

                         ฉีดวัคซีนทั้งหมด 2 เข็ม เว้นห่างกัน 0, 6-12 เดือน

               ๐ อายุมากกว่า 15 ปี ( อายุ 15-45 ปี ) แนะนำฉีด 3 เข็ม

                         ฉีดวัคซีนทั้งหมด 3 เข็ม เว้นห่างกัน 0, 1-2, 6 เดือน


          วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ สามารถป้องกันการเกิดโรคในผู้หญิงและผู้ชาย สาเหตุสำคัญของมะเร็งต่างๆ สามารถเป็นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อเอชพีวี ป้องกันมะเร็งที่เกิดจากเชื้อไวรัส HPV ได้ถึง 90%


               สำหรับผู้หญิง ป้องกัน

                    ๐ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งปากช่องคลอด มะเร็งช่องคลอด มะเร็งทวารหนัก และมะเร็งช่องปากและลำคอ (จาก HPV สายพันธุ์ 16, 18, 31, 33, 45, 52 และ 58)

                    ๐ การเกิดรอยโรคก่อนเป็นมะเร็ง (Precancerous lesion) ของมะเร็งปากมดลูก มะเร็งปากช่องคลอด มะเร็งช่องคลอด และมะเร็งทวารหนัก (จาก HPV สายพันธุ์ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 และ 58)

                    ๐ หูดหงอนไก่ (จาก HPV สายพันธุ์ 6 และ 11)


              สำหรับผู้ชาย  ป้องกัน

                   ๐ มะเร็งทวารหนัก และมะเร็งช่องปากและลำคอ (จาก HPV สายพันธุ์ 16, 18, 31, 33, 45, 52 และ 58)

                   ๐ การเกิดรอยโรคก่อนเป็นมะเร็ง (Precancerous lesion) ของมะเร็งทวารหนัก (จาก HPV สายพันธุ์ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 และ 58)

                   ๐ หูดหงอนไก่ (จาก HPV สายพันธุ์ 6 และ 11)


อัตราเหมาจ่ายในการให้บริการ      

1      เข็ม      ราคา      6,600 บาท
2      เข็ม      ราคา      12,700 บาท
3      เข็ม      ราคา      18,800 บาท

หมายเหตุ : 

๐ ผู้ที่เคยได้รับวัคซีนจากที่อื่น ต้องการฉีดกระตุ้นคิดราคาเข็มที่ 1

๐ อัตราเหมาจ่ายรวมค่าแพทย์และค่าบริการทางการแพทย์แล้ว


เงื่อนไข :

๐ ระยะเวลา ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

๐ ราคาดังกล่าวไม่รวมการรักษาอื่นๆ กรณีผู้ป่วยมีโรคประจำตัวหรือโรคแทรกซ้อน

๐ ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดใดๆอีก