โรคไอ พี ดี (IPD Invasive Pneumococcal Disease) เป็นการติดเชื้อนิวโมคอคคัสแบบรุนแรงและแพร่กระจาย ได้แก่  การติดเชื้อในกระแสเลือด การติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมอง มักพบในทารกและเด็กเล็ก


เชื้อ นิวโมคอคคัส มักทำให้เกิดโรคของระบบทางเดินหายใจ เช่น หูชั้นกลางอักเสบ ไซนัสอักเสบซึ่งส่วนใหญ่จะไม่รุนแรงและพบได้บ่อย เชื้อนี้เป็นสาเหตุสำคัญของโรคปอดอักเสบ ซึ่งอาจมีอาการรุนแรง ส่วน การติดเชื้อแบบไอ พี ดี พบได้น้อยมากแต่มีความรุนแรงโดยเชื้อนิวโมคอคคัสเข้าสู่ร่างกายทางเยื่อบุบริเวณทางเดินหายใจ เชื้อจะเข้าไปในกระแสเลือด ทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด เชื้ออาจแพร่กระจายไปเยื่อหุ้มสมองทำให้มีสมองอักเสบ หรือไปที่อวัยวะอื่น เช่น กระดูกและข้อทำให้มีกระดูกและข้ออักเสบได้


โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอวัคซีน ป้องกันเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัส และเชื้อเอ็น ที เอช ไอ(non-typeable H.influenza) เพื่อป้องกันโรคไอ พี ดี  ปอดอักเสบและครอบคลุมการเกิดโรคหูชั้นกลางอักเสบ  เพื่อลูกน้อยของท่านจะได้ปลอดภัยจากโรคร้าย ท่านสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  We care  โทร 0-2361-1111 ต่อ 1361 ค่ะ

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2567