โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอ วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก (Qdenga) ราคา 4,500 บาท / 2 เข็ม ราคาดังกล่าวรวมค่าแทพย์และค่าบริการทางการแพทย์ ระยะเวลา ตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2567


          ไข้เลือดออก...ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรงต่อคุณและคนในครอบครัว


     การระบาดของไข้เลือดออกในประเทศไทย

  • พบผู้ป่วยไข้เลือดออกปีนี้ พุ่งสูงกว่าปีที่แล้วถึง 3 เท่า เสียชีวิตแล้วกว่า 40 ราย
  • เคยป่วยเป็นไข้เลือดออกแล้วยังป่วยได้อีก และอาจเสี่ยงต่ออาการที่รุนแรงมากขึ้น
  • ไข้เลือดออกคาดเดาความรุนแรงของโรคได้ยาก ไม่มียารักษาเฉพาะเจาะจง ไม่ว่าคนแข็งแรงดี หรือมีโรคประจำตัวก็มีโอกาสเป็นไข้เลือดออกรุนแรงได้เหมือนกัน

     

     วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกที่ผลิตจากประเทศเยอรมนี

       ๐ วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก มีแกนหลักเป็นไวรัสเดงกีสายพันธุ์ที่ 2 ผลิตจากประเทศเยอรมนี สามารถใช้ได้ในผู้ที่มีอายุ 4-60 ปี

       ๐ ฉีดง่ายสะดวก เพียงแค่ 2 เข็ม ห่างกัน 3 เดือน สามารถฉีดได้ทั้งคนที่เคยและไม่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อน โดยไม่ต้องตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีด

       ๐ มีประสิทธิภาพในการป้องกันไข้เลือดออกจากทุกสายพันธุ์ ได้สูงถึง 80.2% และป้องกันการนอนโรงพยาบาลได้สูงถึง 90.4%


     ข้อห้ามใช้ของวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

          เนื่องจากวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกเป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็น ข้อห้ามการฉีดวัคซีนจึงเป็นเหมือนข้อห้ามทั่วไปของการฉีดวัคซีนชนิดเชื้อเป็นอื่น ๆ ได้แก่

       ๐ มีภาวะภูมิไวเกินต่อตัวยาสำคัญหรือสารเพิ่มปริมาณยาชนิดใดๆ หรือมีภาวะภูมิไวเกินต่อวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกที่ฉีดไปก่อนหน้านี้

       ๐ ผู้ที่มีภาวะการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันผ่านเซลล์บกพร่องมาแต่กำเนิดหรือในภายหลัง รวมถึงผู้ที่ได้รับการบำบัดรักษาด้วยการกดภูมิคุ้มกัน เช่น ได้รับเคมีบำบัด หรือ คอร์ติโคสเตียรอยด์ชนิดออกฤทธิ์ทั่วร่างกายที่ขนาดยาสูง ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ก่อนการได้รับวัคซีน

       ๐ ผู้ที่มีการติดเชื้อเอชไอวีแบบแสดงอาการ หรือผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีแบบไม่แสดงอาการที่มีหลักฐานแสดงถึงการทำงานของภูมิคุ้มกันบกพร่อง

       ๐ หญิงตั้งครรภ์

       ๐ หญิงให้นมบุตร


----------------------------