โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอโปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง เพราะปัจจุบันการใช้ชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่พบกับปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคดังกล่าวได้ง่าย เช่น การสูบบหรี่ การดื่มเหล้า ความอ้วน และโรคประจำตัวที่เกิดจากพันธุกรรม เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เป็นต้น สาเหตุดังกล่าว ล้วนนำมาสู่โรคหลอดเลือดสมองที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพท่าน โรงพยาบาลจึงเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองในราคา 5,500 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ We care โทร 0-23611111รายการตรวจ

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมระบบประสาท Physical Examination by Neurologist

2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC

3. ตรวจค่าน้ำตาลสะสมในเลือด HbA1c

4. ตรวจระดับไขมันในเลือดคอเลสเตอรอล  Cholesterol

5. ตรวจระดับไขมันในเลือดไตรกลีเซอร์ไรค์ Triglyceride

6. ตรวจระดับไขมันในเลือด HDL

7. ตรวจระดับไขมันในเลือด LDL

8. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต Creatinine

9. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG

10. ตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอด้วยคลื่นความถี่สูง (Carotid Doppler Duplex Ultrasound)***


ราคา   5,500 บาท***การตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอที่ไปเลี้ยงสมอง หรือ Carotid Duplex Ultrasound

เป็นการตรวจหลอดเลือดแดงที่คอทั้ง 2 ข้าง เพื่อดูหลอดเลือดแดงใหญ่ด้านหน้า (Carotid) และหลอดเลือดแดงด้านหลัง (Vertebra) โดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง


     ประโยชน์ของการตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอที่ไปเลี้ยงสมอง หรือ Carotid Duplex Ultrasound

เนื่องจากหลอดเลือดแดงที่คอเป็นหลอดเลือดที่สำคัญในการส่งเลือดไปเลี้ยงที่สมอง และมีขนาดค่อนข้างใหญ่พอสมควร ทำให้สามารถใช้อัลตราซาวนด์ในการตรวจดูได้ ซึ่งการตรวจด้วยวิธี เพื่อที่

 • ประเมินสภาพของหลอดเลือดแดง

 • ดูไขมันที่เกาะบริเวณหลอดเลือดแดง

 • ดูการตีบตันของหลอดเลือดแดง

การที่เราเห็นว่ามีไขมันที่เกาะในเส้นเลือดที่คอ นั้นยังมีประโยชน์ในด้าน

 • การช่วยให้อนุมานได้ว่าไขมันในบริเวณอื่นๆ มีปริมาณมากน้อยแค่ไหน

 • ในคนที่มีเส้นเลือดสมองตีบแล้วหรือมีอาการของเส้นเลือดทางสมองแล้ว การตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ ยังสามารถช่วยประเมินเพื่อลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดโอกาสการเป็นซ้ำได้

 • สามารถใช้ร่วมกับวิธีการตรวจเส้นเลือดในสมองอื่นๆได้ เช่น การตรวจด้วยเครื่อง CT scan การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

     

     ผู้ที่ควรทำการตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ

 • ผู้ป่วยที่มีภาวะผิดปกติที่หลอดเลือดแดง

 • ผู้ที่เคยมีอาการสมองขาดเลือดไปเลี้ยงชั่วคราว (TIA)

 • ผู้ที่มีภาวะเส้นเลือดใหญ่เอออร์ตาโป่งพอง (Aortic Aneurysm)

 • ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง

 • ผู้ที่สูบบุหรี่

 • ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ

     

     ขั้นตอนการตรวจ Carotid Duplex Ultrasound

การตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอที่ไปเลี้ยงสมอง หรือ Carotid Duplex Ultrasound นั้นค่อนข้างไม่ยุ่งยาก โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. จะให้ผู้ป่วยนอนบนเตียง

 2. ทำการทาเจลบริเวณคอ ซึ่งผู้ป่วยจะรู้สึกเย็นเล็กน้อย

 3. แพทย์หรือผู้ตรวจจะใช้หัวเครื่องอัลตราซาวด์วางลงไปที่บริเวณคอทั้ง 2 ข้าง

 4. โดยใช้เวลาตรวจเพียงประมาณ 15 นาที ตัวเครื่องจะประมวลภาพออกมาให้เห็นว่า ในเส้นเลือดมีไขมันเกาะจำนวนมากหรือน้อยขนาดไหน มีการตีบตันของเส้นเลือดบริเวณคอหรือไม่ และถ้าหากว่าเลือดที่ขึ้นไปเลี้ยงสมองมีปริมาณน้อย คลื่นภาพที่แสดงการไหลเวียนของเลือดก็จะแสดงความผิดปกติให้เห็น


     การเตรียมตัวเข้ารับการตรวจ Carotid Duplex Ultrasound

การตรวจ Carotid Duplex Ultrasound ผู้ตรวจไม่จำเป็นต้องงดน้ำและอาหาร ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษ สามารถเข้าตรวจได้เลย โดยใช้เวลาในการตรวจประมาณ 15 นาทีเท่านั้นหมายเหตุ :
1.ระยะเวลา ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม  2567
2.โปรแกรมตรวจคัดกรองหลอดเลือดสมองเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีความเสี่ยง
3.งดน้ำและอาหารก่อนรับบริการอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง
4.กรุณาโทรจองคิวก่อนเข้ารับบริการ โทร 02-361-1111 ต่อ We Care
5.ราคาโปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า