ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ กรรมการบริหาร และแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก คณะแพทย์ศาสตร์ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมหุ่นยนต์ฟื้นฟูการเดิน SensibleSTEP และเครื่องมือฟื้นฟูผู้ป่วยในแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ วันที่ 26 มิถุนายน 2567