โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยคณะกรรมการ PCT สูตินรีเวชกรรม ร่วมกับคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ, ฝ่ายประกันสังคม และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการ “แนวทางการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มพนักงานโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์” ด้วยวิธีการตรวจหาเชื้อ HPV ด้วยตนเอง รุ่นที่ 2
          โดยมีนายแพทย์สาธิต ปิงสุทธิวงศ์ หัวหน้าแพทย์สาขาสูตินรีเวชกรรม เป็นผู้ให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก เชื้อไวรัส HPV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดการติดเชื้อมะเร็งปากมดลูก เพื่อให้พนักงานตระหนักและรณรงค์ให้ตรวจภายในเป็นประจำทุกปี
          ในการนี้ แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล กล่าวเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์