ขอขอบคุณ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และพนักงาน โรงเรียนอรรถวิทย์, วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ และมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ที่ไว้วางใจใช้บริการตรวจสุขภาพของเรา เมื่อวันที่  28 พฤษภาคม 2567
          โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ( Mobile Check-up) พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ ทีมงานอาชีวอนามัย บริการเอกซเรย์ปอดระบบดิจิตัล

"ให้บริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย"
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
0652053688
023611111 ต่อ 2775,2786
ID Line : mobi1748
ติดต่อใบเสนอราคา
mobi1748@hotmail.com